به وبسایت بهارزیست خوش آمدید

لومین تست (سوآب تشخیص بار میکروبی سطوح )

Lumin Test (Surface Microorganism Contaminant Swab)

شماره کاتالوگ : BLT-0025

لومین تست در مدت 30 ثانیه میزان آلودگی سطوح را نشان می دهد. با کشیدن سوآپ تست برروی سطوح و قرار دادن آن در دستگاه قابل حمل لومینومتر میزان آلودگی سطوح به انواع باکتری ها ، قارچ ها، جلبک هاو به طور کلی کلیه میکروارگانیسم های فعال بر اساس جدول استاندارد تعیین می شود.


کاربرد و مشتریان این محصول:

-       از جمله کاربردهای این کیت کنترل حفظ بهداشت محیط، خطوط تولید(به ویژه CTP) ابزارهای در تاس با مواد غذایی و تجهیزات پزشکی است .

-       مشتریان این محصول در تمامی مراکز که نیاز به کنترل بهداشت عمومی و اختصاصی دارند از قبیل صنایع تولید مواد غذایی، خدمات غذایی( نظیر رستوران ها، کیترینگ ها، نانوایی ها)، بیمارستانها ، تصفیه خانه ها ، مراکز پرورش دام و طیور و سایر صنایع وابسته می باشند.