به وبسایت بهارزیست خوش آمدید

معرف تشخیص سوء مصرف دارو و مواد (LLE)

LLE

تشخیص مواد مخدر در نمونه ادرار انسانی

شماره کاتالوگ TLC-LLE-52131

تست اعتیاد به عنوان یک آزمون قانونی جهت بررسی سوء مصرف مواد و وابستگی افراد به مواد مخدر انجام می‌گیرد. روش معمول در آزمایشگاه‌ها، غربالگری نمونه‌های افراد با تست‌های سریع ایمونوکروماتوگرافی جهت شناسایی افراد مشکوک سپس انجام آزمایش تاییدی با یک روش استاندارد مبتنی بر تجزیه شیمیایی می‌باشد.

قاعده اساسی در تستهای غربالگر اعتیاد براین است که پاسخ منفی در تست غربالگری به طور قطعی منفی تلقی میشود لیکن پاسخ مثبت تست غربالگری قطعیت ندارد و می‌بایست با یک روش استاندارد تایید شود. علت عدم قطعیت پاسخ مثبت آزمون غربالگری به خطای آنتی‌بادی‌های بکار رفته در تستهای ایمونوکروماتوگرافی مربوط است که این آنتی بادی ها نمیتوانند میان مولکولهای مواد مخدر (مانند مرفین) و مولکولهای دارویی (نظیر کدئین) تمیز قائل شوند. بنابراین آزمون تاییدی مبتنی بر تجزیه شیمیایی عوامل گوناگون الزامی میگردد.

امروزه سوء مصرف مواد تنها شامل اعتیاد به مواد مخدر طبیعی مانند تریاک، شیره و حشیش محدود نمی شود و موج جدیدی از انواع مواد سنتزی اعتیاد آور در جامعه دیده می‌شود. این مواد می‌توانند بر پایه مواد افیونی قدیم ساخته شده و در اشکال متفاوت عرضه شوند (مانند کراک برپایه مرفین یا کوکائین) یا تماما سنتزی باشند (مانند اکستازی و شیشه برپایه آمفتامین). ظهور مواد مخدر سنتزی و نیمه‌سنتزی تعریف قانونی واژه اعتیاد را دگرگون کرده است و جامعه نیاز دارد که آزمون های غربالگری و تاییدی متناسب با مواد اعتیاد آور جدید طراحی و مورد استفاده قرار گیرد.

 

کاربرد:

جهت تشخیص انواع مواد مخدر (مرفین،کدئین، آمفتامین، مت آمفتامین، متادون، اکستازی ،ترامادول،

بوپرونورفین)در نمونه های ادرار انسانی به روش کروماتوگرافی لایه نازک