به وبسایت بهارزیست خوش آمدید

صفحه کروماتوگرافی لایه نازک(پلیتTLC)

Thin Layer Chromatography Plates

صفحات کروماتو گرافی لایه نازک در آزمایشهای کروماتو گرافی لایه نازک (TLC) استفاده میشوند . آزمون TLC به دلیل سادگی ، هزینه پایین ، حساسیت بالا و سرعت جداسازی مناسب یکی از روشهای متداول در جدا سازی و کمک به شناسایی اجزای نمونه است.

مزایا

-       استفاده ساده و کم هزینه

-       حساسیت بالا و قدرت تفکیک بالا ، باندهای ایجاد شده

زمینه های کاربرد صفحات TLC

-       برش آسان به منظور آنالیز نمونه های کم

-       کاربردهای بالینی : مطالعات متابولیسم، غربالگری دارو و کنترل دوپینگ

-       مواد غذایی: کنترل کیفیت غذا، مواد افزودنی، آفت کش ها و آزمایش ثبات یا انقضا

-       کاربردهای داروسازی: کنترل کیفیت دارو، تست یکنواختی محتوا (CUT)، شناسایی و تعیین خلوص، آزمایشات ثبات

-       گیاهان دارویی: شناسایی، آزمایش ثبات، تشخیص تقلب و سنجش ترکیبات

-       لوازش آرایشی: شناسایی مواد، نگهدارنده ها و مواد رنگ آمیزی و تشخیص مواد غیر مجاز

-       کاربردهای صنعتی: توسعه وبهینه سازی فرآیند، نظارت برفرآیند و تائید اعتبارسنجی

-       پزشکی قانونی: تشخیص جعل مدرک، بررسی مسمومیت و آنالز مواد رنگی

-       محیط زیست : آب، خاک و آنالیز پسماندها

-       آماده سازی نمونه برای HPLC و اسپکتروسکوچی جرمی